64
ngày 11/07/2017
 • 272
 • 280
 • Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng
 • Không
 • 1
 • Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự giữa bà Lê Thị Ô và ông Võ Xuân H, Võ Xuân B, Võ Xuân S

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 11/07/2017
Tải quyết định
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập