58/2017/HSPT
ngày 14/09/2017
 • 325
 • 481
 • Nông VĂn T cùng đồng bọ đánh bạc - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Lạng Sơn
 • Không
 • 0
 • Nông VĂn T cùng đồng bọ đánh bạc

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác