50
ngày 01/08/2017
 • 323
 • 255
 • Lư Quang Th - Lê Thị Mỹ V
 • Tranh chấp đất đai

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
 • Không
 • 0
 • Bản án dân sự giữa Lư Quang Th và Lê Thị Mỹ V

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác