31
ngày 21/04/2023
 • 12
 • 6
 • Phan Quoc B pham toi vi pham quy dinh ve tham gi giao thong duong bo - phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (điều 260 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Sóc Trăng
 • Không
 • 0
 • Dinh chi xet xu PT ve xin mien HP, khong chap nhan KC xin huong an treo, giu nguyen an so tham ve HS

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 21/04/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/