08
ngày 06/07/2017
 • 646
 • 453
 • Ban quản lý H - Công ty Cổ phần N
 • Tranh chấp về xây dựng

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Ban quản lý H yêu cầu Công ty Cổ phần N hoàn trả khoản tiền tạm ứng từ Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa hai bên. Số tiền là: 5.166.575.482 đồng (Năm tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn, bốn trăm tám mươi hai đồng).

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 06/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập