109
ngày 27/03/2024
 • 25
 • 13
 • Nguyễn Thị Th - Phạm Bá C
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Nam Định
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Thị Th - Phạm Bá C

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/03/2024
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật