05
ngày 14/02/2024
 • 9
 • 5
 • Hồ Minh C - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện T
 • QĐ xử phạt vi phạm hành chính

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Phú Yên
 • Không
 • 0
 • Hồ Minh C - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện T

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 14/02/2024
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập