02
ngày 01/08/2017
 • 668
 • 399
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết