43
ngày 28/07/2017
 • 187
 • 168
 • Tranh chấp chia thừa kế N-N
 • Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
 • Không
 • 0
 • Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục