02
ngày 16/01/2024
 • 31
 • 14
 • Phạm Văn Tiến "Buân bán hàng cấm" và "Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới" - phạm tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (điều 191 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Quảng Bình
 • Không
 • 0
 • Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Sửa án sơ thẩm phạt bị cáo Phạm Văn Tiến 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm” và 03 (ba) tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Phạm Văn Tiến phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 06 (sáu) năm 09 (chín) tháng tù.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 16/01/2024
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập