38-HC/ST
ngày 17/10/2023
 • 38
 • 37
 • khiếu kiện quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Hậu Giang
 • Không
 • 0
 • khiếu kiện hành chính trong thu hồi đất

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục