11/2017/QĐST-DS
ngày 03/07/2017
 • 115
 • 94
 • QĐ công nhận thỏa thuận các đương sự
 • Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước
 • Không
 • 0
 • QĐ công nhận thỏa thuận các đương sự giữa bà Hòa Thị T với ông Hoàng Hoàng H1, Hoàng Hoàng H2

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 03/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập