151/2023/QĐ - PT
ngày 26/10/2023
 • 18
 • 11
 • Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản giữa nguyên đơn bà Tăng Thị T với bị đơn bà Lê Thị T1
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Hậu Giang
 • Không
 • 0
 • Bà T yêu cầu bà T1 có trách nhiệm bồi thường về tài sản do bà T1 gây ra thiệt hại

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 26/10/2023
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập