03/2018/QĐST-KDTM
ngày 18/05/2018
 • 122
 • 56
 • tranh chấp hợp đồng góp vốn
 • Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
 • Không
 • 0
 • Ông T và ông TR có hùn vốn mở công ty sau đó mâu thuẩn dẫn đến tranh chấp

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 18/05/2018
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập