08
ngày 29/08/2023
 • 6
 • 6
 • QĐ ĐC Minh - CT.UBND H Trần Văn Thời_03102023174036316_Encrypted
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Cà Mau
 • Không
 • 0
 • Yêu cầu hủy quyết định

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 29/08/2023
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập