01
ngày 17/07/2017
 • 479
 • 414
 • Công ty CP H tranh chấp HĐ xây dựng với Công ty H
 • Tranh chấp về xây dựng

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
 • Không
 • 0
 • chấp nhận yêu cầu nguyên đơn

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 17/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập