04/2018/HS-ST
ngày 26/06/2018
 • 140
 • 124
 • Ly Thị M và đồng phạm phạm tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” - phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép (điều 349 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
 • Không
 • 0
 • Ly Thị M và đồng phạm phạm tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác