24/2018/HS-ST
ngày 26/06/2018
 • 63
 • 3454
 • Vận chuyển trái phép chất ma túy - phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy (điều 250 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Hữu Trung và Võ Hoàng Thái vận chuyển trái phép chất ma túy

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định