33
ngày 20/06/2018
 • 194
 • 180
 • Dương Văn C phạm tội mua bán trái phép chất ma túy - phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (điều 255 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Không
 • 0
 • Dương Văn C phạm tội mua bán trái phép chất ma túy

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 20/06/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh