02/2017/KDTM-PT
ngày 15/06/2017
 • 1460
 • 1795
 • Công ty cổ phần N và Công ty cổ phần xây dựng M
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Hà Nam
 • Không
 • 0
 • Công ty cổ phần N đã bán, giao hàng đầy đủ cho Công ty cổ phần xây dựng M theo thỏa thuận nhưng phía Công ty cổ phần xây dựng M đã nhiều lần vi phạm hợp đồng, chậm trễ trong việc thanh toán nên dẫn tới tranh chấp giữa các bên.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 15/06/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập