86/HSST
ngày 17/05/2018
 • 259
 • 123
 • Vũ Ngọc Đ và đồng phạm đánh bạc - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (điều 322 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
 • Không
 • 0
 • Vũ Ngọc Đ và đồng phạm đánh bạc

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác