12
ngày 12/06/2018
 • 132
 • 291
 • Buôn bán vận chuyển hàng cấm - phạm tội sản xuất, buôn bán hàng cấm (điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
 • Không
 • 0
 • Tuyên bố các bị cáo Đinh Thị T, Nông Minh Th phạm tội Buôn bán hàng cấm; các bị cáo Nông Văn Đ, Nông Văn Kh phạm tội vận chuyển hàng cấm

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 12/06/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập