12
ngày 15/08/2017
 • 204
 • 197
 • Licogi 13- Sông Hồng
 • Tranh chấp về xây dựng

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Không
 • 0
 • Công ty Licogi 13 khởi kiện tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu xây lắp với công ty Sông Hồng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 15/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập