251/2017/DS-ST
ngày 18/07/2017
 • 1408
 • 679
 • Tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Buộc ông Nguyễn Tấn T có trách nhiệm bồi thường cho ông Nguyễn Huy L số tiền 40.000.000 đồng, thực hiện một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 18/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập