251/2017/DS-ST
ngày 18/07/2017
 • 1454
 • 961
 • Tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Buộc ông Nguyễn Tấn T có trách nhiệm bồi thường cho ông Nguyễn Huy L số tiền 40.000.000 đồng, thực hiện một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 18/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật