27/2017/QĐST - DS
ngày 30/08/2017
 • 154
 • 134
 • Nguyễn Anh B - Dương Minh H - Nguyễn Thị N
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về danh dự, nhân phẩm, uy tín

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Không
 • 0
 • Anh Nguyễn Anh B khởi kiện anh Dương Minh h và chị Nguyễn Thị N yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 30/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập