01
ngày 20/04/2023
 • 27
 • 18
 • Khiếu kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai
 • QĐ xử phạt vi phạm hành chính

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Vĩnh Long
 • Không
 • 0
 • Ông Nh khởi kiện chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 20/04/2023
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện