33
ngày 15/05/2018
 • 131
 • 78
 • Trương Hoài H (B) phạm tội: « Cướp giật tài sản » - phạm tội cướp giật tài sản (điều 171 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Trương Hoài H (B) phạm tội: « Cướp giật tài sản » - Xử phạt bị cáo Trương Hoài H (B) 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/11/2017

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 15/05/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập