33
ngày 17/04/2023
 • 98
 • 26
 • H và T phạm tội "Giết người" - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 0
 • Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58; Điều 15; khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo H 11 (Mười một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/10/2022. - Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58; Điều 15; khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo T 09 (Chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 01/3/2023.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 17/04/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập