141
ngày 15/05/2023
 • 35
 • 21
 • Đặng tấn N- công ty N
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Cà Mau
 • Không
 • 0
 • ông N khởi kiện yêu cầu Công ty N bàn giao đất theo biên bản thỏa thuận ngày 28/10/2004 và công nhận 02 nền đất ký hiệu N44, lô số 09, diện tích 125m2 và ký hiệu số N22, lô số 51, diện tích 100m2, tổng cộng hai nền diện tích là 225m2 nằm trong Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1A – Khu A, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau thuộc quyền sử dụng của ông N

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 15/05/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập