02/2023
ngày 26/04/2023
 • 11
 • 10
 • Ngân hàng Agribank Chi nhánh thành phố T. Q - Công ty TNHH MTV vận tải và thương mại Th. S
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Tuyên Quang
 • Không
 • 0
 • Ngân hàng Agribank Chi nhánh thành phố T. Q khởi kiện Công ty TNHH MTV vận tải và thương mại Th. S vi phạm hợp đồng tín dụng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 26/04/2023
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập