09
ngày 17/01/2023
 • 3679
 • 1072
 • Phán quyết trọng tài
 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND cấp cao tại Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Không chấp nhận kháng cáo của NKK

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 7
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 17/01/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập