36/2023/DS-GĐT
ngày 08/03/2023
 • 49
 • 10
 • Bà Nguyễn Thị Lệ T1 kiện ông Phạm Văn T2 về việc "Tranh chấp quyền sử dụng đất'.
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Giám đốc thẩm
 • Dân sự
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 221/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 26/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 442/2019/DS-PT ngày 22/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 38/2018/DS-ST ngày 06/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện HN, tỉnh Đồng Tháp về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Lệ T1 với bị đơn là ông Phạm Văn T2 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nêu trên.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 08/03/2023
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập