37/2023/DS-TT
ngày 08/03/2023
 • 26
 • 14
 • Trần Quang T kiện Hồ Hồng Hải về việc "Tranh chấp hợp đồng hứa chuyển nhượng quyền sử dụng đất"
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Tái thẩm
 • Dân sự
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Không chấp nhận Quyết định kháng nghị số 26/QĐ-VC3-DS ngày 28/11/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 101/2019/QĐST-DS ngày 28/5/2019 của Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp hợp đồng hứa chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Trần Quang T với bị đơn là ông Hồ Hồng H tiếp tục có hiệu lực thi hành.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 08/03/2023
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập