08/2023/KDTM-PT
ngày 15/02/2023
 • 87
 • 29
 • Ngân hàng TNHH 1 Thành viên SH Việt Nam kiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần VH
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Y án sơ thẩm

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0