35/2023/DS-GĐT
ngày 08/03/2023
 • 64
 • 14
 • Bà Nguyễn Thị T1 kiện ông Nguyễn Văn R về việc "Tranh chấp về thừa kế tài sản".
 • Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

 • Giám đốc thẩm
 • Dân sự
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 17/QĐ-VKS-VP ngày 22/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 173/2022/DS-PT ngày 19/7/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ về việc “Tranh chấp về thừa kế tài sản” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị T1 với bị đơn là ông Nguyễn Văn R và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nêu trên. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử lại phúc thẩm theo đúng quy định của pháp luật.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 08/03/2023
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập