22/2018/HSST
ngày 16/05/2018
 • 368
 • 402
 • Đinh Quang H cùng đồng phạm phạm tội đánh bạc - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 • Không
 • 0
 • các bị cáo Đinh Quang H, Tô Văn D, Hoàng Văn B, Tô Văn H, Đinh Bá S, Triệu Viết B, Triệu Viết C, Tô Văn P, Đinh Văn T, Hoàng Văn T, Tô Văn V có hành vi đánh bạc, sát phạt lẫn nhau, được thua bằng tiền bằng hình thức chơi “Ba cây” kiểu Trung Quốc. Tổng số tiền đánh bạc là 6.100.000, đồng (Sáu triệu một trăm nghìn đồng).

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

 • </