01
ngày 13/03/2023
 • 16
 • 9
 • Người khởi kiện ông Lù Văn T, người bị kiện UBND huyện Than Uyên, Lai Châu; “Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp quyền sử dụng đất”
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Lai Châu
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn ông Lù Văn T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Tòng Văn P thống nhất chia vị trí đất đang tranh chấp (các mốc C, B, A, D và các điểm từ 12 đến 37) tại bản Cáp Na 1, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên tại thửa đất số 101 (các điểm từ 1 đến 66), tờ bản đồ số 3 được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký hiệu AC 640896, ngày 10/3/2005 mang tên ông Tòng Văn P theo phần, cụ thể: Lấy đường mòn trên thửa đất thể hiện tại mốc B, D trên sơ đồ (kèm theo) làm chuẩn vị trí chia như sau: - Đường mòn từ mốc B đến mốc D (trên sơ đồ), chiều rộng 03m, ông Lù Văn T và ông Tòng Văn P mỗi người được sử dụng ½ (cụ thể là 1,5m) giáp với phần đất của mình được chia. - Ông Lù Văn T được quyền sử dụng phần đất phía trên đường mòn được xác định gồm các mốc D, B, C và các điểm từ 21 (mốc D) đến 37 (mốc C) (trên sơ đồ kèm theo) có diện tích 31.797m2; các điểm từ 31 đến 37 giáp đất của ông Lù Văn T; Có các mốc C, B, D giáp đất của ông Tòng Văn P; Các điểm từ 21 (mốc D) đến 27 giáp đất của ông Tòng Văn T3; Các điểm từ 27 đến 31 giáp đất ông Tòng Văn K. - Ông Tòng Văn P được quyền sử dụng phần đất phía dưới đường mòn được xác định gồm các mốc D, B, A (trên sơ đồ kèm theo) có diện tích là 18.623m2; Từ mốc A (điểm 12) đến mốc D (điểm 21) giáp đất của ông Tòng Văn T3; Mốc A (điểm 12) đến B giáp phần diện tích đất còn lại của thửa đất số 101 mang tên ông Tòng Văn P; Từ mốc B đến D (điểm 21) giáp đất ông Lù Văn T. - Ông Lù Văn T có trách nhiệm chuyển toàn bộ số cây Quế đã trồng trên đất thuộc phần đất của ông P trong tháng 6 năm 2023. - Bị đơn là UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có nghĩa vụ đo đạc thực tế, điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo như thỏa thuận của các bên đúng quy định của pháp luật về đất đai.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 13/03/2023
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập