05
ngày 13/02/2023
 • 9
 • 12
 • Ngô Thị Quỳnh N - Tôi mua bán trái phép chất ma tuý - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Bến Tre
 • Không
 • 0
 • Tuyên bố bị cáo Ngô Thị Quỳnh N phạm “Tội mua bán trái phép chất ma túy” Áp dụng: điểm b khoản 3 Điều 251; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Ngô Thị Quỳnh N 15 (Mười lăm) năm tù. Được trừ đi thời gian giam giữ trước từ ngày 08/7/2022 đến ngày 16/7/2022 là 09 (chín) ngày, thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 14 (Mười bốn) năm 11 (Mười một) tháng 21 (Hai mươi mốt) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 13/02/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập