42/2022/DS-PT
ngày 21/12/2022
 • 54
 • 35
 • Trương Thị V - Trần Đình D, Trần Đình C
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Quảng Trị
 • Không
 • 0
 • Yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với quyền sử dụng đất

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết