29
ngày 09/03/2023
 • 28
 • 22
 • Đặng Vĩnh P - Trần Vĩnh T1, Nguyễn Thảo V - Tranh chấp quyền sử dụng đất (ranh đất)
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Vĩnh Long
 • Không
 • 0
 • Ông P khởi kiện yêu cầu ông T1 và bà V di dời tài sản để trả lại cho ông P phần đất lấn chiếm có diện tích 59,3m2

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 09/03/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập