81/2023/DS-PT
ngày 15/03/2023
 • 9
 • 19
 • Nguyên đơn Công ty Cổ phần Đầu Tư - Phát triển nhà C với bị đơn bà Trần Kim D
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Cà Mau
 • Không
 • 0
 • Công ty Phát triển nhà yêu cầu hủy thỏa thuận chuyển nhượng đất tại Mục III, tiểu mục 4 của Biên bản thỏa thuận số: 15/BB-ĐTPTN ngày 16/12/2019 giữa Công ty Phát triển nhà và bà Trần Kim D.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 15/03/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập