289
ngày 29/11/2022
 • 20
 • 28
 • Võ Đông Triều - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác khoáng sản Trí Khang “Tranh chấp về hợp đồng thi công”
 • Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Tây Ninh
 • Không
 • 0
 • Võ Đông Triều - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác khoáng sản Trí Khang “Tranh chấp về hợp đồng thi công”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 29/11/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập