34
ngày 13/03/2023
 • 32
 • 43
 • Nguyên đơn Nguyễn Hữu T và bị đơn Lê Khắc T1 tranh chấp quyền sở hữu tài sản
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bình Phước
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn Nguyễn Hữu T và bị đơn Lê Khắc T1 tranh chấp quyền sở hữu tài sản

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 13/03/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập