09/2023/HS-PT
ngày 02/03/2023
 • 14
 • 14
 • Nguyễn Văn H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Bình Phước
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Văn H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, i, khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 02/03/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập