23/2023/DS-PT
ngày 24/02/2023
 • 16
 • 11
 • Điệp -Thêm
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bình Phước
 • Không
 • 0
 • Điệp cho Thêm vay tiền, sau đó chuyển phần 500 còn chưa trả thành tiền góp vốn khai thác mủ cao su. Nay Điệp đòi tiền góp vốn.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 24/02/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập