01
ngày 14/02/2023
 • 25
 • 7
 • Agribank - Thủy, Mười
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Quảng Ninh
 • Không
 • 0
 • A khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: yêu cầu chị T - anh M thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho A toàn bộ số tiền tạm tính (do nợ lãi vẫn tiếp tục phát sinh) đến hết ngày 17/9/2022 là: 2.647.304.795 đồng. Trong đó: nợ gốc là 2.000.000.000 đồng; lãi trong hạn 481.554.795 đồng và lãi quá hạn 165.750.000 đồng; yêu cầu chị T – anh M tiếp tục trả lãi phát sinh theo mức lãi suất thoả thuận tại Hợp đồng tín dụng số: 8010LAV201900786, kể từ 18/9/2022 cho đến ngày thực tế trả hết nợ gốc cho A; nếu chị T - anh M không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ các khoản tiền nêu trên, A có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp số: 01/HĐTC ký ngày 05/10/2017 và các Phụ lục hợp đồng thế chấp số: 01/PLHĐTC ngày 01/10/2018 và số: 01/PLHĐ ngày 30/10/2019 và/hoặc yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý tài sản thế chấp bảo đảm của khoản vay như nêu trên để thu hồi nợ cho A; trường hợp không thu đủ nợ thì A có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý các tài sản khác của chị T - anh M để thu hồi nợ cho A.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 14/02/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập