829/2017/QĐDS-ST
ngày 04/07/2017
 • 198
 • 202
 • Thái Khánh M1 - Thái Sơn Đ1
 • Y/c tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Vào tháng 6/1982 ông Thái Sơn Đ1 vượt biên, từ đó cho đến nay không quay trở về và không có tin tức gì. Từ đó cho đến nay, gia đình bà đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhận được tin tức gì của ông Đ1. Công an Phường B, Quận C đã xóa tên ông Đ1 trong sổ hộ khẩu gia đình kể từ tháng 6/1982 cho đến nay. Do đó bà M1 yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Đ1 là đã chết.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 04/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập