03
ngày 13/07/2022
 • 32
 • 9
 • nguyễn thị hiền - ubnd phường K
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Vĩnh Phúc
 • Không
 • 0
 • Căn cứ khoản 1 Điều 241 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015: Bác kháng cáo của bà Nguyễn Thị H, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 01/2020/HC-ST ngày 30/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố V.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 13/07/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập