13/2022/DS-ST
ngày 13/05/2022
 • 357
 • 19
 • Tranh chấp chia di sản thừa kế và Hủy quyết định cá biệt
 • Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Nghệ An
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp chia di sản thừa kế và Hủy quyết định cá biệt, Ông Nguyễn Văn T và Nguyễn Văn K

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 13/05/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập