07/2022/KDTM-ST
ngày 22/11/2022
 • 199
 • 57
 • /v tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp; tuyên bố văn bản phân chia di sản thừa kế vô hiệu; hủy quyết định cá biệt”.
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Nghệ An
 • Không
 • 0
 • /v tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp; tuyên bố văn bản phân chia di sản thừa kế vô hiệu; hủy quyết định cá biệt”., Ngân hàng c va Lê Thị L

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 22/11/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập